Aliĝo

Ek al aliĝilo

Aliĝkategorio Kongresa Kotizo (JPY) Partopreno Notoj
Antaŭ la fino de julio Ekde aŭgusto surloka (Kawasaki) reta
(A1) Plenaĝulo en Japanio – surloke kaj rete 4000 5000 loĝanto en Japanio
(A2) Plenaĝulo – nur rete 2000 3000 loĝanto en Japanio, ne povas eniri en la ĉefan kongresejon en Kawasaki
(A3) Morala Partopreno 2000 3000 loĝanto en Japanio, oni aperigis la nomon en Kongresa Libro
(B1) Handikapulo – surloke kaj rete 2000 3000 loĝanto en Japanio
(B2) Junulo (25 – 34-jara) – surloke kaj rete 2000 3000 loĝanto en Japanio naskita inter 1988-04-02 kaj 1998-04-01 inkluzive
(B3) Junulo (18 – 24-jara) – surloke kaj rete 1000 1000 loĝanto en Japanio naskita inter 1998-04-02 kaj 2005-04-01 inkluzive
(B4) Vojaĝanto al Japanio 1000 1000
(C1) Junulo (17-jara aŭ malpli) senpage senpage loĝanto en Japanio naskita depost 2005-04-02
(C2) Rete el ekster Japanio senpage senpage
(C3) Regiona Loĝanto – nur surloke en Kawasaki senpage senpage ne-esperantista loĝanto najbare de la ĉefa kongresejo en Kawasaki
augusto

Kongresaj Kotizoj

Limdato de aliĝo estas la 7 de oktobro (2023-10-07).
Via pago de kongresa kotizo ankaŭ devas veni al organizanto plej malfrue en tiu dato.

 • Kongresa kotizo ne estas repagebla krom se nuligo de kongreso estas atribuita al organizanto.
 • Aliĝinto al “Morala Partopreno” ne rajtas ĉeesti surloke nek rete. Via nomo aperos en la kongresa libro kaj aliaj.
 • Konsulti kongresan oficejon ĝis la limdato de aliĝo, se vi, aliĝinto je A2(reta) aŭ A3(morala) volas partopreni en la ĉefa kongresejo en Kawasaki. (Vi povas ŝanĝi vian aliĝkategorion kun la pago de 2 000 enojn, se kongreseja kapacito permesas.)
 • Kongresa memoraĵo ne estos distribuata.

Kiel pagi

Enlande

Ĉe Yūcho Ginkō (Japan Post Bank)

ゆうちょ銀行 記号番号 00130-4-744162 日本エスペラント大会A

(ゆうちょ銀行以外からの場合:ゆうちょ銀行 〇一九ゼロイチキユウ支店 当座 744162 日本エスペラント大会A)

Eksterlande

UEA-konto: jeia-b

Aliĝilo

Limdato de aliĝo estas la 7 de oktobro (2023-10-07)
Se vi ne volas aperigi sian veran nomon, nepre skribu karesnomon. En Kongresa Libro kaj nomkarto ni presos la karesnomon. (Vi povas aperigi karesnomon kun via bela nomo.)

  Nepre plenigu *-indikitajn kampojn.

  *Se vi ne volas montri vian realan nomon, elektu "nur karesnomon".
  La donitaj datumoj estas ĉifrite, sekure sendotaj al la organizanto, t.e. Japana Esperanto-Instituto. La organizanto traktos personajn Informojn laŭ sia gvidlinio, kiu kongruas kun la koncernaj leĝoj de Japanio.

  Scroll to top