Japana Esperanto-Kongreso | 日本エスペラント大会

la 4-a, 5-a, kaj 6-a de oktobro 2024, Jeonju, Koreio | 2024年10月4日・5日、6日、韓国全州市

(2023) Aliĝo

Ek al aliĝilo

Kongresaj Kotizoj

Limdato de aliĝo estas la 7 de oktobro (2023-10-07) –> Jam finiĝis akcepto.
Via pago de kongresa kotizo ankaŭ devas veni al organizanto plej malfrue en tiu dato.

AliĝkategorioKongresa Kotizo (JPY)PartoprenoNotoj
Antaŭ la fino de julioEkde aŭgustosurloka (Kawasaki)reta
(A1) Plenaĝulo en Japanio – surloke kaj rete40005000loĝanto en Japanio
(A2) Plenaĝulo – nur rete20003000loĝanto en Japanio, ne povas eniri en la ĉefan kongresejon en Kawasaki
(A3) Morala Partopreno20003000loĝanto en Japanio, oni aperigis la nomon en Kongresa Libro
(B1) Handikapulo – surloke kaj rete20003000loĝanto en Japanio
(B2) Junulo (25 – 34-jara) – surloke kaj rete20003000loĝanto en Japanio naskita inter 1988-04-02 kaj 1998-04-01 inkluzive
(B3) Junulo (18 – 24-jara) – surloke kaj rete10001000loĝanto en Japanio naskita inter 1998-04-02 kaj 2005-04-01 inkluzive
(B4) Vojaĝanto al Japanio10001000
(C1) Junulo (17-jara aŭ malpli)senpagesenpageloĝanto en Japanio naskita depost 2005-04-02
(C2) Rete el ekster Japaniosenpagesenpage
(C3) Regiona Loĝanto – nur surloke en Kawasakisenpagesenpagene-esperantista loĝanto najbare de la ĉefa kongresejo en Kawasaki
  • Kongresa kotizo ne estas repagebla krom se nuligo de kongreso estas atribuita al organizanto.
  • Aliĝinto al “Morala Partopreno” ne rajtas ĉeesti surloke nek rete. Via nomo aperos en la kongresa libro kaj aliaj.
  • Konsulti kongresan oficejon ĝis la limdato de aliĝo, se vi, aliĝinto je A2(reta) aŭ A3(morala) volas partopreni en la ĉefa kongresejo en Kawasaki. (Vi povas ŝanĝi vian aliĝkategorion kun la pago de 2 000 enojn, se kongreseja kapacito permesas.)
  • Kongresa memoraĵo ne estos distribuata.

Kiel pagi

Enlande

Ĉe Yūcho Ginkō (Japan Post Bank)

ゆうちょ銀行 記号番号 00130-4-744162 日本エスペラント大会A

(ゆうちょ銀行以外からの場合:ゆうちょ銀行 〇一九ゼロイチキユウ支店 当座 744162 日本エスペラント大会A)

Eksterlande

UEA-konto: jeia-b

Aliĝilo

Limdato de aliĝo estas la 7 de oktobro (2023-10-07)
Se vi ne volas aperigi sian veran nomon, nepre skribu karesnomon. En Kongresa Libro kaj nomkarto ni presos la karesnomon. (Vi povas aperigi karesnomon kun via bela nomo.)

(2023) Aliĝo
Scroll to top